Пясъчна мандала с Дани

Пясъчната мандала е древно изкуство от Изток, използвано от различни култури за различни ритуали. “Мандала” от санскрит означава “свят в хармония”. Заниманието е подходящо за родители и деца. Максумим 8 участника.