Пясъчна мандала с Дани

Пясъчната мандала е древно изкуство от Изток, използвано от различни култури за различни ритуали.

“Мандала” от санскрит означава “свят в хармония”.

Деца от 8 до 13г. Максумим 8 деца