Опознай света и себе си с Вили

Опознай света чрез своите интуиция ум и фантазия. Къде ще ни отведат те? Фантазията ще ни отведе до приказният свят от картини и образи, близки до нашите представи и картини на вече видяни и преживяни емоции. Само, че сега различното е, че довършваме картината със собствени цветове и мисли! Може да изникнат страхове, а може да се появи и нещо по-добро! А именно образът – фантазия за нещо, за което мечтае детето, но не е споделило досега!

Споделянето е креативен процес и не е така лесно из дебрите на човешката душа – а най-лесно става чрез цветове, играчка – „приятел“, изработка на същата и най-вече слушане на своя „вътрешен глас“ – моето „аз“.

Умение за работа в група, за изслушване и споделяне, даване воля на собственото мислене чрез зададена предварителна тема! За деца от 6 до 9г. Максимум 8 деца