Огнено-театрален спектакъл „Самодива“

Огненото шоу вече е любим елемент от всяка вълнуваща артистична вечер. Пиротехника, огнени инструменти и сценография подсилват преживяването, а костюмите на артистите ги превръщат в митични същества, които могат да подчинят огъня.

Формация за театрално и огнено изкуство Firestep гр. Пловдив ще ви представи техният първи огнено-театрален авторски спектакъл „Самодива“, базиран на българската митологогия и музика с мотиви от българския народен фолклор.