Нейрографика с Дани

Цветосбъдване на нова реалност. Да дадем простор на  детството – цветни моливи, лист хартия и час рисуване. Всяко дете казва с желание: „Ще рисувам.“ И с гордост подчертава: „Това е моята рисунка“.  Деца от 6 до 12 г.