Неврографика с Дани

Цветосбъдване на нова реалност Да дадем простор на детството – цветни моливи, лист хартия и час рисуване.

Всяко дете казва с желание: „Ще рисувам.“

И с гордост подчертава: „Това е моята рисунка“.

За деца от 6 до 12 г