Микро ясла „Дуду“


Свободна моторика за деца от 3м. до 18м.

Заповядайте с вашето бебе на мекия и чист килим в шатрата на „Пълдин арт Клуб“, за да споделим преживяване по метода на свободната моторика.

Какво е свободна моторика?

Това е да позволим на детето да наблюдава и изследва тялото си и да премине към следващия етап на развитие, когато то самото е готово и желае да го направи, като развие самостоятелност и увереност.

Основни принципи на свободната моторика:

  • да не поставяме детето в поза, която все още не е усвоило само
  • да създадем пространство за детето на пода без ограждения
  • да се намесваме възможно най-малко в прохождането на детето, за да развие собствен усет за баланс и пространство
  • да избираме дрехи и обувки за детето, които му позволяват да се движи свободно
  • да обезопасим максимално средата, в която пребивава детето
    Подходящо за деца от 3 до 18 месеца
    Максимум 10бр.

Свободна моторика за деца от 3м. до 18м.