Калиграфия „Шу фа“

Какво ще правим? Ще научим историята на калиграфията!

Ще се научим как се държи четка за калиграфия, как да изписваме традиционни китайски йероглифи, различни техники на писане.

Ще развием умения за фината моторика.

За деца от 10г. до 15г.