Калиграфия „Шу фа“


Какво ще правим?

  • Ще научим историята на калиграфията
  • Ще се научим как се държи четка за калиграфия
  • Ще се научим как да изписваме традиционни китайски йероглифи
  • Ще разберем различни техники на писане
  • Ще развием умения за фината моторика

За деца от 10 до 15г.